Zapisy i kursy

Wskazówki dotyczące zapisu na kurs

 • Dlaczego mam wybrać waszą Akademię, czym różnicie się od konkurencji?

  Przede wszystkim posiadamy status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, a ponadto nasza działalność jest ściśle weryfikowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, co też w dużym stopniu świadczy o naszej rzetelności, profesjonalizmie, transparentności, ale przede wszystkim wartości, jako Akademii. Ponadto, posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu, dowolnie wybrany kurs z naszej oferty, może zostać sfinalizowany przez podmiot zewnętrzny jak na przykład lokalny Urząd Pracy czy Zakład Pracy kursanta. Ponadto udostępniamy Państwu niezwykle utytułowaną kadrę wykładowców, którzy swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, zrealizują wartościowy program szkolenia, który przełoży się na Państwa wzrost kwalifikacji danej dziedziny.

  Zdajemy sobie sprawę z ilości firm szkoleniowych obecnych na rynku, którym nierzadko towarzyszą bardzo niskie ceny kursów. Decyzje o wyborze kursu podejmujecie Państwo we własnym zakresie. My natomiast, gwarantujemy Państwu wysoką jakość, utytułowaną kadrę wykładowców, pełen profesjonalizm oraz szeroki wachlarz uprawnień.

 • Czy współpracujemy z Urzędami Pracy?

  Tak, oczywiście. Dzięki temu dowolny kurs bądź szkolenie  może zostać w 100% zrefundowane przez lokalny Urząd Pracy. Aby tak się stało, należy zgłosić się do konkretnego Urzędu Pracy i wskazać naszą Akademię jako organ wykonawczy wybranego przez siebie elementu naszej oferty. Na ten moment prowadzimy owocną współpracę z licznymi Urzędami Pracy na terenie całej Polski.

 • Jaka jest minimalna oraz maksymalna liczba osób na szkoleniu?

  W tym przypadku zasady są bardzo elastyczne i uwarunkowane konkretnym kursem, których w naszej ofercie mamy pokaźną ilość. Niemniej, liczby te uzależnione są od rodzaju i specyfiki konkretnego kursu.

 • Czy posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

  Tak, posiadamy. Numer ewidencyjny RIS to 2.02/00029/2013

 • Gdzie realizujemy nasze kursy i szkolenia?

  Nasze kursy realizujemy w wielu miastach w Polsce – we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Słubicach, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Koszalinie. Prowadzimy także zajęcia poza granicami naszego kraju. Przykładem może być kurs instruktorski narciarstwa we włoskim Livigno.

 • Kiedy otrzymam harmonogram szkolenia, w którym mam uczestniczyć?

  Dokładne harmonogramy naszych kursów i szkoleń przesyłane są do kursantów najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć.

 • Czy za kurs można zapłacić w ratach?

  Owszem, jest taka możliwość. Jednak cztery dni przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować całą kwotę za szkolenie.

 • Czy zapewniamy zakwaterowanie w czasie trwania kursu?

  O zakwaterowanie należy zadbać we własnym zakresie.

 • W jaki sposób mogę się zapisać na kurs?

  Aby wziąć udział w kursie lub szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na podstronie każdego kursu. W odpowiedzi na zgłoszenie wysyłamy wiadomość zwrotną z dalszymi wskazówkami, które mają zagwarantować zainteresowanym udział w naszych zajęciach.

 • Kiedy i jak należy dostarczyć wymagane dokumenty?

  Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć na pierwsze zajęcia, w dniu rozpoczęcia zajęć. Zostaną one zebrane przez kierownika lub wykładowcę.

 • Czy potrzebne jest doświadczenie, aby podjąć kurs?

  Kursy skierowane są do osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Nasze kursy mają przygotować kursantów do pracy o charakterze instruktora i trenera, w związku z czym elementarne zdolności i ogólne pojęcie o dyscyplinie przed rozpoczęciem kursu są mile widziane. Istnieje również możliwość udziału w modułowych szkoleniach doskonalących.

 • Czy istnieje możliwość utworzenia indywidualnego terminu oraz miejsca szkolenia?

  Tak, oczywiście. Wystarczy zaproponować termin oraz skontaktować się z nami w tej sprawie. Warunki takiego zindywidualizowanego kursu lub szkolenia ustalane są każdorazowo przez obie strony. Oferta dotyczy oczywiście szkolenia grupowego, a nie dla jednej, konkretnej osoby.

 • Ile godzin dziennie trwają zajęcia oraz jak wygląda rozkład zajęć w ciągu dnia?

  Zacznijmy od tego, że bez względu na to czy jest to kurs tygodniowy czy weekendowy, z reguły należy zarezerwować sobie cały dzień. Przedział godzinowy, w którym realizowane są zajęcia jest dosyć elastyczny i zależy od konkretnego szkolenia. Na ogół możemy przyjąć, że jest to przedział czasowy 7:00 – 20:00 jednak skala ta ma charakter jedynie poglądowy. Wszystkie szkolenia instruktorskie jak również kursy trenerskie programowo powinno liczyć co najmniej 63h, co uśredniając, daje około 9h dziennie.

  Zajęcia w ciągu dnia dzielone są na moduły takie jak praktyka, teoria oraz hospitacje zajęć z wykładowcą, mające na celu przygotowanie kursantów do samodzielnej pracy.

 • Jak wygląda kwestia nieobecności na kursie?

  Na każdym kursie instruktorskim czy trenerskim, kursant może dopuścić się maksymalnie do 20% nieobecności. W przypadku przekroczenia tej granicy, konieczne jest odrobienie zajęć indywidualnie, o ile zaistnieje taka możliwość, lub na kolejnym kursie w następnym terminie. W przypadku niższej niż 80% frekwencji, kursant nie może być dopuszczony do egzaminu w wyznaczonym pierwotnie terminie.


Finanse

Informacje dotyczące płatności


Dokumenty

Legitymacja i dokumenty

 • Czy na uprawnieniach Akademii Mistrzostwa Sportowego mogę pracować za granicą?

  Tak, oczywiście. Po ukończonym kursie i pomyślnie zdanych egzaminach, kursanci otrzymują komplet międzynarodowych uprawnień respektowanych na terenie UE. Absolwenci z naszymi dokumentami pracują w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Irlandia, Norwegia czy Dania. Niemniej, za każdym razem przed rozpoczęciem kursu w naszym Centrum Szkoleniowym, sugerujemy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nasz komplet uprawnień zostanie przez niego honorowany.

 • Jakiej rangi uprawnienia nadajemy?

  W większości są to uprawnienia i tytuł Instruktora sportu, odpowiedniej dyscypliny dla danego kursu. W przypadku kursów trenerskich, absolwenci otrzymują uprawnienia i tytuł trenera.

 • Jak wygląda struktura szkoleń?

  Zacznijmy od form kursu. Realizowane są kursy intensywne – od poniedziałku do niedzieli lub zaoczne kursy weekendowe – cztery kolejne soboty i niedziele. Każde szkolenie składa się z trzech elementów, jakim jest teoria, praktyka oraz hospitacje zajęć (praktyki z wykładowcą polegające na pracy z realnym Klientem w danej dyscyplinie sportowej, mające na celu przygotowanie kursanta do samodzielnej pracy).

 • Ile dni muszę czekać na wydanie kompletu dokumentów?

  Komplet dokumentów wysyłamy do każdego kursanta listem poleconym w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia pozytywnego zaliczenia przez kursanta wszystkich egzaminów. Dokumenty wysyłamy Pocztą Polską na wskazany przez kursanta adres w każdym kraju Unii Europejskiej.