Monika Zając

Monika Zając

 

Monika Zając jest czynnym pracownikiem pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Każdego dnia pełni bardzo odpowiedzialną funkcję ratownika medycznego służąc swoją wiedzą i doświadczeniem osobom wymagającym nagłej pomocy medycznej. Monika w naszej Akademii odpowiedzialna jest za kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, które stanowią nieodłączny element wszystkich naszych kursów.

Monika jest pasjonatem piłki nożnej oraz survivalu. Jest nie tylko niezwykle pozytywną osobą, ale również fantastycznym wykładowcą potrafiącym przekazać swoją wiedzę i doświadczenie, zgromadzonym na szkoleniu kursantom.